«همیشه تخیلات اغراق آمیز تر از واقعیات هستند.»

زرافه (مغفرت الهی بر او باد)

ویرایش توسط حسین (حفظه الله)