بعنوان کسی که کاملا به آرمان های امام و حضرت آقا وفادارم و همیشه سعی میکنم ببینم ولی امر مسلمین نظرشان در مورد مسائل مختلف چیست و سابقه حضور در بسیج و همکاری با آن را دارم و به آقای جلیلی در انتخابات رای داده ام و شهدا را دوست دارم و دفاع مقدس را دوست دارم و برای آن ارزش قائل هستم و به مقاومت در برابر دشمنان نظام و اسلام اعتقاد راسخ دارم و معتقدم باید هرروز عزت خودمان را بیشتر کنیم در برابر دشمنان و و و، باید بگویم متاسفم برای این عده تندروی کج فهمی که امروز در بازگشت رییس جمهور روحانی از آمریکا رفتند آنجا و یک سری تندروی هایی را انجام دادند. دل من از آنجا میسوزد که این کارها را به اسم ولایی گری و حضرت آقا انجام میدهند. ریش گذاشته اند و مثلا بسیجی خفنی هستند و میروند از این کارهای شنیع انجام میدهند که آدم معذرت میخواهم حالش به هم میخورد. بعد مردم هم نگاه میکنند و پیش خودشان میگویند تمام بسیجی ها اینطور تندرو هستند. من نمیفهمم بعد از اینکه حضرت آقا صریحا اعلام کردند که با این نوع کارها مخالفند، واقعا چه توجیهی دارد این حرکات؟ واقعا دوستان با خودشان یک لحظه نشسته اند فکر کنند که این حرکات، چه تاثیر عمیقی در ذهنیت مردم میگذارد؟ نکند دوست دارند هر چند وقت یکبار عکسی از آنها منتشر شود و حرفی از آنها به میان بیاید؟

من واقعا تعجب میکنم و تاسف میخورم بحال این افراد که با عکس آقا، با حرفهای آقا که روی پلاکاردهایشان نوشته اند، میروند و از این کارها میکنند. واقعا متاسفم...

خدا به ما بصیرت بدهد و عاقبتمان را ختم به خیر کند.
آن توصیفات بالا را ننوشتم که بگویم من چنینم و چنانم. من پشیزی هم نیستم. اینها را صرفا به این خاطر نوشتم که کسی که این مطلب را میخواند بداند که من مثلا جنبش سبزی نیستم که عملکرد این افراد را تخطئه میکنم. بداند که من چطور آدمی هستم که این مطالب را نوشته ام.