زرافه نامه

گاه‌نوشت‌های ایمان تجملیان

زرافه نامه

گاه‌نوشت‌های ایمان تجملیان

زرافه نامه

سر به سر درخت میگذارد
و گردن دراز میکند
زرافه
با پیژامه ی خال خال نارنجی!

(علی کمالی)

۱ مطلب با موضوع «عکس نامه :: عکس های دیگران» ثبت شده است

Zekr: Download Qur'an Study Software for Windows, Mac, and Linux