زرافه نامه

گاه‌نوشت‌های ایمان تجملیان

زرافه نامه

گاه‌نوشت‌های ایمان تجملیان

زرافه نامه

سر به سر درخت میگذارد
و گردن دراز میکند
زرافه
با پیژامه ی خال خال نارنجی!

(علی کمالی)

۲ مطلب با موضوع «شعر نامه» ثبت شده است

آنقدر همه چیزمان در هم پیچیده
که معانی حرف ها و اعمال مان تغییر کرده است
مثل وقتی که گورمان را گم می کنیم چرا که
دوستش داریم

سید محمد مرکبیانخوشحالم

خوشحالم که دیگر هیچ چیز نمی تواند

از این غمگین ترم کند

و کوچ بی هنگام تمام پرنده های شهر

درخت را تنهاتر از این نخواهد کرد


مریم ملک دار


Zekr: Download Qur'an Study Software for Windows, Mac, and Linux